Πληροφορίες για την Πρωτοβουλία

Οι Στόχοι Μας

Χρηματοδότηση

Αυξήση κεφαλαίων για μεταφραστική έρευνα σχετικά με την νόσο Αλτσχαιμερ και τις συναφής διαταραχές.

Επιστήμη

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας Ελλήνων επιστημόνων στη συμβολή στην έρευνα.

Έρευνα

Πρόταση και προώθηση κινήτρων για έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Πρωτοβουλίες

Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σχετικά με τη θεραπευτική και τον ιατρικό τουρισμό γύρω από την την νόσο Αλτσχαιμερ και τις συναφής διαταραχές..

Πανεπιστήμια

Ερευνητές

Δημοσιεύσεις

GeNeDis 2020

Παγκόσμιο Συνέδριο στην “Γενετική, Γηριατρική και στην έρευνα των Νευροεκφυλιστικών Νόσων” απο το 2014. Διοργανόνεται απο το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab).

Οι Ικανότητές Μας

  • Basic Science Research
  • Public Health
  • Translational Research
  • Strategic Planning

Ας Συνεργαστούμε!

Ακολουθήστε Μας!